Trivselregler

Trivselregler

 • Man får inte reservera platser.
 • Parkering sker inbackad med vänster sida mot vänster linje.
 • Lämna wc/dusch/pentry/tvätt städat.
 • Grillning sker på gruset (kontrollera rådande direktiv).
 • Tystnad mellan 23.00-07.00.
 • Utcheckning senast kl 13.00.
 • Gråvattentömning sker på anvisad plats.
 • Badförbud inom hamnområdet.
 • Kommunalt vatten i alla vattenposter.
 • Visa hänsyn till andra.
 • Hundar ska hållas kopplade.